Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

invincible
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

September 16 2019

invincible
Reposted fromshakeme shakeme viazprycaz zprycaz
invincible
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath

September 11 2019

invincible
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
Senja, Norway

September 10 2019

invincible
1406 d031 500
Reposted fromxawery xawery viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
3069 d7da
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
2015 0de3 500
Reposted fromolbaria olbaria viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
invincible
7980 0d3b 500
invincible
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care

September 08 2019

invincible
invincible
Reposted frompffft pffft viatoffifee toffifee
invincible
3218 ddab 500
Reposted fromwentyl wentyl viatoffifee toffifee
invincible
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatoffifee toffifee
invincible
Dni mogą trwać dwadzieścia cztery godziny, ale czasami wydaje mi się, że przejście jednego jest równie niemożliwe jak zdobycie Everest.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
invincible
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl