Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

invincible
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viamarlylee marlylee
3478 29bb 500
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viamarlylee marlylee

March 27 2017

5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaabsstract absstract
invinciblewriting-myself-sane:

maraglen:

feistyfrank:

davediddlystrider:

This man is qualified to play as nightwing

This man is qualified to fuck me

I think he is qualified to be a helicopter too

And there ladies and gentlemen are the three sides of soup.io: nerdy, horny, high

invincible
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viaviva-salvadore viva-salvadore
invincible
5902 6062
invincible
3269 87b7 500
Reposted fromslodziak slodziak viasurpriseme surpriseme
invincible
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo vianattaly nattaly
invincible
Reposted fromjasminum jasminum vianattaly nattaly
invincible
Wszystko kurwa najlepiej, wszystko ma być tip-top. Musisz jeszcze sprawdzić, powtórzyć, przejrzeć. Prawie trzydzieści lat z zaciśniętym zwieraczem. A jak potem leżę pod kołdrą i przełączam kanały przez dwie i pół godziny, i pierdolę, nie robię, myślę, to i tak czuję, że powinnam raczej czytać Epikteta w ramach rozwoju osobistego.
— M. Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaRozaa Rozaa
invincible
5386 0554 500
invincible
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations

March 23 2017

invincible
1207 7f24 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianattaly nattaly
invincible
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
invincible
2646 f567
Reposted fromdailylife dailylife vianattaly nattaly
invincible
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife vianattaly nattaly
invincible
5590 d3ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
invincible
2176 fc9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa

March 19 2017

invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl