Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

invincible
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart

July 21 2019

invincible

July 18 2019

invincible
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
invincible
Reposted fromshakeme shakeme vialeonette leonette
invincible
2193 f613 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
invincible
invincible
hobolunchbox Inventing ways to deliver whoop-ass
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats

July 15 2019

invincible
invincible
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaCarmila Carmila

July 14 2019

invincible
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
invincible
7203 70c2 500
Reposted fromdippi dippi viaCarmila Carmila
invincible
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viaheroes heroes
invincible
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viaheroes heroes
invincible
0094 3d27 500
omghotmemes

Head of security

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats

July 11 2019

invincible
5924 b5b4
Reposted fromaskman askman vianowaay nowaay
invincible
3114 4d6a
Reposted fromkarsina karsina vianowaay nowaay

July 03 2019

invincible
Na czym miałby polegać syndrom Marilyn Monroe? Za pewne na tym, że piękna, seksowna, wykształcona, utalentowana kobieta, która może mieć każdego nie potrafi znaleźć prawdziwej, szczęśliwej miłości. Nie potrafi siebie przez to zaakceptować. To kobieta, która ma wszystko, a jednak nie ma nic. Inne chcą być jak ona, a ona jak inne.
http://zebygralo.blogspot.com/2016/02/syndom-marilyn-monroe-kobiety-ktore.html
Reposted fromnonperfect nonperfect viatoffifee toffifee

July 02 2019

invincible
0003 6d39
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations

June 29 2019

invincible
Reposted frombluuu bluuu viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl