Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

invincible
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoffifee toffifee
invincible
7801 dce8
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
invincible
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
invincible
3365 cff9 500
invincible
7553 aa35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
6294 9547
invincible
invincible

March 03 2019

invincible
invincible
invincible
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

February 26 2019

invincible
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viacorvax corvax
invincible

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
invincible
1801 16c4
vein porn.
Reposted fromselvish selvish viatoffifee toffifee
invincible
6281 5739 500
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny viaseasons seasons
invincible
invincible
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaseasons seasons

February 24 2019

invincible
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viaaneth aneth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl