Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

invincible
invincible
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted fromget-fit get-fit viatoffifee toffifee
invincible
4139 8251
Reposted fromonlyman onlyman viasweetchocolate sweetchocolate
invincible
invincible
invincible
silent waters
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianayantara nayantara

September 16 2018

invincible
3737 7397
invincible
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaphilomath philomath
invincible
invincible
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath

August 19 2018

invincible
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viatoffifee toffifee
invincible
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaspoonofdoom spoonofdoom
3788 8fc0
invincible
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viamarlylee marlylee
invincible
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viamarlylee marlylee
invincible
Siła. Najbardziej pożądany atrybut współczesności. 
Jednak przychodzi moment, kiedy musisz odpuścić. To boli jak cholera. Czujesz jak najmniejsze kawałki Twojej duszy rozpadają się i kruszą. 
Ale właśnie z tych kawałków Bóg tworzy nową Ciebie. 
— #39
Reposted fromffina ffina viakeeplooking keeplooking
invincible
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl