Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

invincible
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaRozaa Rozaa
1654 6996
invincible
4572 4f40
invincible
0471 8910
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viablithely blithely
invincible
5165 2816
Reposted fromiamstrong iamstrong viaverronique verronique
invincible
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viainspirations inspirations
invincible
0004 3588
Reposted fromgubolev gubolev viaemska emska
invincible
9873 cc20
Reposted frommslexi mslexi vianowaay nowaay
invincible
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianowaay nowaay
invincible
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viaend-of-sorrow end-of-sorrow
invincible
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viaend-of-sorrow end-of-sorrow
invincible
4360 9636
Reposted fromNajada Najada viaBukitz Bukitz
invincible
1133 80a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
invincible
4317 d91a
Reposted fromdailylife dailylife viaRozaa Rozaa

February 21 2017

4572 4f40
3990 935a
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaRozaa Rozaa
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaRozaa Rozaa
invincible
9882 3be3
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaRozaa Rozaa
invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl