Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

invincible
1033 d822 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatake-care take-care

June 03 2018

invincible
Inteligentna kobieta nie będzie na siłę szukać adoracji i łykać byle jakich słów od facetów. Ona nie potrzebuje przelotnych uczuć i tanich adoratorów. Wymaga szczerości, zdecydowania i zaangażowania. Nie da się oszukiwać. Nawet jeśli raz popełniła błąd, zaufała komuś (bo najzwyczajniej w świecie miała dobre serce), a ktoś to zaufanie wykorzystał i zdeptał – to ona uczy się na błędach. Nie da się drugi raz okłamywać, nie da sobą manipulować i nie pozwoli nikomu się wykorzystywać. Nie da kolejnej szansy zwykłemu pajacowi, a każdego kolejnego klauna rozgryzie momentalnie.
— Rafał Wicijowski fragment Lekcji 21 z książki "Oczami Mężczyzny"
invincible
invincible
8754 ac50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolvide olvide
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viaviva-salvadore viva-salvadore

May 28 2018

invincible
2925 9f68 500
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
invincible
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viakomplikacja komplikacja

May 24 2018

invincible
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viatake-care take-care
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viamorazmora morazmora
invincible
4433 c74f 500
Reposted fromteijakool teijakool viamorazmora morazmora
invincible

May 23 2018

9138 fb97 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
8294 e106 500

teenageers:

=^^=

Reposted fromSkydelan Skydelan viacats cats

May 22 2018

invincible

May 21 2018

invincible
0381 3ee8 500
Reposted fromteijakool teijakool viahaszraa haszraa
invincible

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaramoneska ramoneska
invincible
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahaszraa haszraa
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viahaszraa haszraa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl