Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

invincible
invincible
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatoffifee toffifee
invincible
3469 45c3 500
Reposted frommassivejack massivejack viatoffifee toffifee
invincible
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viaheroes heroes
invincible
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroes heroes
invincible
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viatoffifee toffifee
invincible
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatoffifee toffifee
invincible
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaseasons seasons
invincible
invincible
invincible
invincible
invincible
invincible
4406 e067 500
Reposted fromdadzik dadzik viaend-of-sorrow end-of-sorrow
invincible
I used to pray for answers, but now I’m praying for strength. I used to believe that prayer changes things, but now I know that prayer changes us and we change things.
— Mother Teresa (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique
invincible
Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaend-of-sorrow end-of-sorrow

November 02 2018

invincible
3323 8838
Reposted fromterefere95 terefere95 viaaskman askman
invincible
6633 e017 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaskman askman
invincible
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaaskman askman
invincible
0075 8b03
Reposted fromkarahippie karahippie viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl