Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

invincible
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
invincible

January 13 2020

invincible
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

January 08 2020

invincible
2489 f5ea 500
Did you look at my butt?
Reposted fromtgs tgs viahaszraa haszraa

January 06 2020

invincible
1732 b5e4
Reposted fromzimt89 zimt89 viainspirations inspirations

January 05 2020

invincible
invincible

31.12

w nowym roku życzę sobie, żebym przestała sobie wyobrażać. żebym brała to życie takim jakim jest. żebym miała siłę, kiedy będzie łamało mi kręgosłup i powiedziała sobie "jebać to" w odpowiednich momentach. żebym się tyle nie przejmowała, nie myślała, nie analizowała. i życzę sobie, żeby Cię spotkać. czekam na Ciebie. i mam dla Ciebie całe swoje serce. może brzmi to głupio, śmiesznie, ale właśnie tak jest. cieszę się, że Cię poznałam. i że gdzieś tam, nadal ze mną jesteś.  uśmiechajcie się. płaczcie. wkurwiajcie się. pijcie drinie. marudźcie. i kochajcie. 
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viainspirations inspirations
invincible
invincible
8789 a2e5 500
Reposted frommiischa miischa viainspirations inspirations
invincible
invincible
invincible
7325 5c99 500
Reposted fromexistential existential viaphilomath philomath
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
invincible
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
invincible
invincible

– Znasz ten moment, kiedy spotykasz kogoś nowego i po chwili okazuje się, jakbyście znali się całe życie? – zapytała.

Zastanowiłem się przez chwilę.

– Nie.

– Ja też nie. Szkoda – dodała.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakomplikacja komplikacja
invincible
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakaps kaps
invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl