Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

invincible
Reposted fromshakeme shakeme viasurpriseme surpriseme

February 25 2020

invincible
Czasem mniej spotkań z pewnymi osobami, oznacza więcej spokoju w sercu.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
invincible
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

February 22 2020

invincible
9335 36df 500
Reposted fromverronique verronique viaheroes heroes
invincible
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatake-care take-care
invincible
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatake-care take-care
invincible
invincible

February 15 2020

invincible
3530 a6d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorvax corvax

February 12 2020

invincible
9335 36df 500
Reposted fromverronique verronique viainspirations inspirations

February 09 2020

invincible
7452 0598 500
Reposted fromqb qb viacorvax corvax
invincible

February 08 2020

invincible
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viahomedesigning homedesigning

February 07 2020

3475 1fa4 500
Reposted frombrumous brumous viainspirations inspirations

February 02 2020

invincible
9147 3924 500
Reposted frommiischa miischa vianowaay nowaay
invincible
6456 6343
Reposted frommiischa miischa vianowaay nowaay

January 29 2020

invincible
invincible
0089 093a 500
Ronda, Spain
invincible
invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...